סדרת מפגשים לחקר פנקסים שנה שניה

פנקסנות

סדרת מפגשים לחקר פנקסים

בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי מתכבד להזמינכם לשנה השנייה של סדנה מחקרית בינלאומית המוקדשת להיבטים מתודולוגיים של חקר הפנקסים, מתוך כוונה להשיב את חקר הפנקסים לסדר היום המחקרי והדוקומנטטיבי.

המפגשים עוסקים בסוגים שונים של פנקסים - קהל, בית דין, חברות קהילתיות, בית כנסת, הזכרת נשמות (ממורבוך), ארגונים ארציים – כמקור היסטורי, ובתפוצה הגיאוגרפית של התופעה. מפגשים נוספים מוקדשים להיבטים תמטיים - מגדר, תולדות ההלכה, בלשנות, פליאוגרפיה ועוד. כן עוסקת הסדנה בזיקה בין 'ספרות הפנקסים' לז'אנרים מקבילים: מקומן של תקנות הקהל בספרות ההלכה והמוסר; ייצוגם בספרות; זיקתם לחקיקה ולתקנות המקומיות; המעבר מארכיון מבוסס-פנקסים לארכיון מודרני; והתקנת מהדורות מדעיות של פנקסים.

בין המרצים בסדנה: ד"ר דלית אסולין (חיפה), *הדסה אסולין (ירושלים), פרופ' ירון בן-נאה (ירושלים), פרופ' ישראל ברטל (ירושלים), ד"ר אבריאל בר-לבב (רעננה), *פרופ' חיים ברקוביץ (בוסטון), פרופ' גרשון הונדרט (מונטראל), ד"ר דב הכהן (ירושלים), ד"ר יהודית הנשקה (חיפה), ד"ר מעוז כהנא (ירושלים), ד"ר יעקב לאטס (רמת גן), ד"ר שטפן ליט (ירושלים), *פרופ' מייקל מילר (בודפשט), אוברי פומרנץ (ברלין), *פרופ' טד פראם (באר שבע), פרופ' אלחנן ריינר (תל אביב), ד"ר נועה ששר (ירושלים)

* הרצו בשנה הראשונה

 

מפגשי החורף

מפגש פתיחה: סקירת-על

יום א', כ"ו במרחשוון תשע"ג, 11 בנובמבר 2012, בין השעות 17:00-15:30

פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית:

הפנקס בהקשריו: היסטוריה, חברה, תרבות

ד"ר סטפן ליט, הספריה הלאומית:

פנקסי קהל אשכנזיים מהמאות 18-16: תפוצה, צורה ותוכן

 

מפגש שני: "ספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו" - פנקסי חברה קדישא

יום ג', כ' בכסלו תשע"ג, 4 בדצמבר 2012, בין השעות 17:00-15:30

פרופ' ירון בן-נאה, האוניברסיטה העברית:

 פנקס חברת הקַבָּרים של אִזמִיר במאות הי"ח והי"ט - מקור חדש לתולדות החברה קדישא והקהילה

ד"ר אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה:

 חברה קדישא - בין ספרים לפנקסים

 

מפגש שלישי: בין סוגות

יום ב' י"א בטבת תשע"ג, 24 בדצמבר 2012, בין השעות 17:30-15:30

Prof. Gershon David Hundert, McGill University:

Record-Keeping in 18th-Century-Galicia - Some Problems of Genre

פרופ' אלן מינץ, Jewish Theological Seminary

הפנקס כדגם ספרותי אצל עגנון: המקרה של 'עיר ומלואה'

ד"ר מעוז כהנא, האוניברסיטה העברית:

 ספרות ההלכה וספרות הפנקסים - בתי הקפה בפראג כמקרה מבחן

 

המפגשים יתקיימו בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, האונייברסיטה העברית, קמפוס גבעת רם,
כפר ההי-טק 3/4, ירושלים.

תוכנית מפגשי האביב תתפרסם בהמשך השנה.

 

לפרטים ולהרשמה: טל. 02-6586249

דואל: [email protected]

Collection Type: 
Communities
Date: 
2012 - 2013
ListSize
File 2nd year Hebr. Workshop on Pinkassim.pdf47.96 KB